Eventy v nákupnom centre

VYHODNOTENIE O NAJ KRASLICU

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU KRASLICU A FILMOVÝ ZÁŽITOK S MULTIKINOM CINEMAX VYHRALA KRASLICA VYTVORENÁ ŠKOLOU - ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava s poradovým číslom 4. , ktorá získala 263 platných hlasov.  

Srdečne blahoželáme k výhre, ĎAKUJEME všetkým zúčastneným školám, ktoré vytvorili krásne kraslice a tiež všetkým, čo sa zapojili do hlasovania 

Všetkých platných hlasov bolo 968 , ktoré sa podelili jednotlivým školám takto:

ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava – kraslica č.4 -  263 hlasov
ZŠ s MŠ A.Kubinu 34, Trnava – kraslica č.2  – 174 hlasov
ZŠ BESST, Limbová 3, Trnava – kraslica č.6  – 165 hlasov
ZŠ s MŠ I.Krasku 29, Trnava - Modranka – kraslica č.1  – 162 hlasov
ZŠ s MŠ, Nám. Slov.uč. tovarišstva 15, Trnava– kraslica č.5  – 157 hlasov
ZŠ, Ul. Jána Bottu 27, Trnava – kraslica č. 3 - 47 hlasov

Všetkým žiakom a pani učiteľkám ďakujeme za zapojenie sa do akcie. :)

VYHODNOTENIE O NAJ KRASLICU

04.05.2017