Eventy v nákupnom centre

BIELA PASTELKA

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Dňa 22.9.2017 bude na prízemí NC City Arena prebiehať verejná zbierka. Návštevníci nákupného centra budú mať možnosť v tento deň absolvovať bezplatné vyšetrenie zraku. 

Začiatok:  10.00 - 18.00

Všetkým darcom ďakujeme!

BIELA PASTELKA

22.09.2017 - 23.09.2017