Parkovanie

Pre vaše maximálne pohodlie je v podzemí k dispozícii 850 parkovacích miest s pohodlným prístupom z ulíc Športová, Halenárska a Kollárova.

Otvorenie parkoviska:

Kollárova ul. – NONSTOP

Športová ul.  – 9:00 – 21:00

Halenárska ul. – 6:30 – 22:00

Parkovanie prvé 2 hodiny zadarmo

3 hodina = 1,50 €

každá ďalšia začatá hodina = 3,00 €

Sobota, nedeľa a sviatky zdarma.

Strata parkovacej karty 35,- Eur

Prevádzkovateľ je oprávnený vymáhať poplatok, na základe krátkodobého cenníka parkovacích služieb, bez nároku na bezplatný čas parkovania, v prípade ak zákazník už využil bezplatný čas parkovania a po opustení parkoviska vošiel opäť do parkoviska, pričom rozdiel medzi časom výjazdu a vjazdu nepresiahol jednu hodinu.